Home | Downloads | Site map
 
 
 
 
 
 
 
World of Science and Technology
Contents:
 • Laws of Motion
 • Work and Energy
 • Current Electricity
 • Measurement of Matter
 • Acids, Bases and Salts
 • Classification of Plants
 • Energy flow in an Eco-system
 • Useful and Harmful Microbes
 • Environmental Management
 • Information Communication Technology
 • Reflection of Light
 • Study of Sound
 • Carbon – An Important Element
 • Substances in Common Use
 • Life Processes in Living Organisms
 • Heredity and Variation
 • Introduction to Bio-technology
 • Observing Space – Telescopes
 
Total 199 Animations with Audio Visual Effects.
 
 
 
 
 
 
 
 
विज्ञान आणि तंत्रन्यानाच्या जगात
अनुक्रमणिका
 • गतीचे नियम
 • कार्य आणि ऊर्जा
 • धाराविद्युत
 • द्रव्याचे मोजमाप
 • आम्ल, आम्लारी व क्षार
 • वनस्पतींचे वर्गीकरण
 • परिसंस्थेतील ऊर्जाप्रवाह
 • उपयुक्त व उपद्रवी सूक्ष्मजीव
 • पर्यावरणीय व्यवस्थापन
 • माहिती संप्रेषण
 • प्रकाशाचे परावर्तन
 • ध्वनीचा अभ्यास
 • कार्बन : एक महत्वाचे मूलद्रव्य
 • आपल्या वापरातील पदार्थ
 • सजीवांमधील जीवनप्रक्रिया
 • आनुवंशिकता व परिवर्तन
 • जैवतंत्रज्ञानाची ओळख
 • अवकाश निरीक्षण : दुर्बिणी
 
 
Copyright © 2007 - www.ashwasoftware.com - All rights reserved.