Home | Downloads | Site map
 
 
 
 
 
 
 
Just do it
Contents:
 • Properties of air (Weight of air, Density, Pressure)
 • Mechanics ( Force and types of force, Application of force, Friction, Laws of motion, Centre of gravity)
 • Energy (Transfer of energy, Conversion of energy)
 • Heat (Conduction, Transfer of heat)
 • Sound (Propagation of light, Reflection)
 • Light (Propagation of light, Reflection, Multiple reflection, Total internal reflection, Refraction, Mirrors and Lenses).
 • Magnetism (Magnetic attraction and replution, electromagnetism, Electromagnetic induction)
 • Varoius chemical reactions (Neutralization, Oxidation and reduction, Exothermic and endothrmic reactions).
 
 
 
 
 
 
 
 
जस्ट डू इट
अनुक्रमणिका
 • पदार्थाचे विविध गुणधर्म (घनता , स्थितीस्थापकत्व , पृष्ठीय ताण )
 • हवेचे गुणधर्म (हवेचे वजन , घनता, वातावरणीय दाब )
 • यांत्रिकी (बल व बलाचे प्रकार, बलाचे उपयोजन , जडत्व , घर्षण , गतिविषयक नियम , गुरुत्व मध्य )
 • ऊर्जा (ऊर्जेचे स्थानांतरण , ऊर्जेचे रूपांतरण )
 • उष्णता (वहन , स्थानांतरण)
 • ध्वनी (ध्वनीचे प्रसारण , परावर्तन )
 • प्रकाश (प्रकाशाचे प्रसारण , परावर्तन, बहुपरावर्तन, पूर्ण अंतरिक परावर्तन, अपवर्तन , आरसे व भिंगांचे उपयोजन )
 • चुंबकत्व (चुंबकीय आकर्षण, व प्रतिकर्षण, विद्युत चुंबकत्व , विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन, प्रवर्तित चुंबकत्व)
 • विविध रासायनिक अभिक्रिया( उदासिनीकरण, ऑकिसडीकरण आणि क्षपण , उष्मादायी आणि उष्माग्राही अभिक्रिया )
 
 
 
Copyright © 2007 - www.ashwasoftware.com - All rights reserved.